Prechod na navigáciu Hlavné menu

ODPAD

HARMONOGRAM ZBERU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
 

Pondelok:

Ulice: Šaling, Páleničné, J.D. Matejovie, Brotovo, Strakovo, Družstevná, Zadná, Krížno, P. Jilemnického, Rómska osada Pusté, ZŠ Jánošovka


Utorok:
Ulice:  Švermova, Lipová, Školská, Hronská, Ovocinárska, Nová, Kopaničná, Potočná, Slnečná, Drevárska, Piliarska, Hlavná, Jergov, Závodie od kostola po Kultúrny dom


Streda:
Ulice:Vydrovo-Skalka, Vydrovo pri Č. Hrone, Vydrovo-pod Skalkou, Vydrovo-ostatná časť, Závodie pri hlavnej ceste, Krátka, Bánik, Do Doliny, Bexeľ, Partizánska, Mlynská, Lesná, Horná, Dolná

 


 


 

Organizovaný zber ostatných zložiek komunálneho odpadu

Organizovaný zber - veľkoobjemový odpad, zelený odpad, elektroodpad, drobný stavebný odpad
DRUH ODPADUDEŇMIESTNA ČASŤ a informácie
ZELENÝ ODPADv prípade organizovaného zberu bude termín vopred vyhlásený 
 Zelený odpad je potrebné kompostovať v domácnostiach alebo je možnosť doniesť ho na obecné komposovisko v m.č. Jánošovka 
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD10.10. - 12.10.2016 Prevádza sa so zberom tuhého komunálneho odpadu. Odpad je potrebné vyložiť pred bráničku v ranných hodinách, zber prebieha od 7.00 h.
ELEKTROODPAD17.10.-19.10.2016Prebieha so zberom tuhého komunálneho odpadu. Odpad je potrebné vyložiť pred bráničku v ranných hodinách, zber prebieha od 7.00 h. Odpad musí byť nepoškodený, nerozobratý.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPADZBERNÝ DVOR počas prevádzkovej doby v pracovné dni od 7.00 do 14.00 hodDSO je každý povinný doviezť na zberný dvor. Termín je potrebné si dohodnúť vopred. Odpad sa váži najprv na ul. Závodie. Poplatok za DSO sa uhrádza na obecnom úrade na základe vážneho lístka.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

     Od 1. januára 2013 sa vytriedený odpad odovzdáva už len do farebných kontajnerov na to určených, ktoré sú rozmiestnené v obci. Občania ako pôvodcovia odpadu sú povinní odpad triediť a odovzdať ho do týchto farebných kontajnerov.  Dajme si tú námahu a nezabudnime na to, že plastové fľaše treba STLAČIŤ podobne ako kartónové obaly (tetrapaky). Zaberú tak oveľa menej miesta na aute, čím ušetríme pár litrov nafty.

     Viac informácií ponúkame v nasledujúcom súbore na stiahnutie a letáčiku.


 
Ako správne triediť odpad
 ako_spravne_separovat_aktual.k 1.1.2013.pdf (132.7 kB) (132.7 kB)

 

KOMPOSTOVANIE

OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

 

     Oznamujeme občanom, že je v prevádzke OBECNÉ KOMPOSTOVISKO v miestnej časti Jánošovka nad futbalovým ihriskom.

 

Prevádzková doba:


PONDELOK:      od 13.00 h do 15.00 h
STREDA:          od 13.00 h do 16.30 h


     V uvedenom čase  môžu občania doviesť na kompostovisko  biologicky rozložiteľný odpad t.j. lístie, stará tráva, pokosená tráva, zvyšky zeleniny, ovocie, zvädnuté rastlinné časti, konáre a za prítomnosti pracovníka  obce bude tento odpad uložený na kompostovisko.


Obec Čierny Balog zvoz uvedeného odpadu nebude vykonávať. V prípade, že máte väčšie množstvo zeleného odpadu, odvoz zabezpečí príspevková organizácia ZAHORKA, vedúci p.o. Jozef Turňa: 0905488398 na základe Vašej objednávky /služba spoplatnená/.

 

Prekopávanie kompostu - ilustračný obrázok obecné kompostovisko

 

SPRAVME SI SVOJE KOMPOSTOVISKO

 

     V obci vzniká z verejných priestranstiev veľa biologicky rozložiteľného odpadu. Ide o zelený odpad z verejnej zelene, parkov, cintorínov, okolia ciest a pod. Zelený odpad je zakázané spaľovať. Najvhodnejším spôsobom, ako naložiť zo zeleným odpadom je kompostovanie. Táto technológia významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadneho rozkladu na kompost, ktorý môžeme použiť ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Z opdadu sa tak stáva kvalitná surovina pre ďalšie použitie. Kompostovanie nie je vôbec zložitá vec. Urobte si svoj kompost sami doma. Pomôže vám k tomu možno aj tento návod v priloženom súbore na stiahnutie. Pomôžete nielen prírode, ale môžete tak názorne viesť svoje deti k environmentálnemu cíteniu a spoločne môžete pozorovať, ako sa z trávy, konárikov a iného prírodného odpau stáva cenný kompost.


 
Spravme si svoje kompostovisko
 SPRAVME SI SVOJE KOMPOSTOVISKO.pdf (87.9 kB) (87.9 kB)

 

EKOBOX - kontajner na batérie a malé elektrospotrebiče

     Dávame do pozornosti, že na prízemí obecného úradu je umiestnený kontajner na batérie a malé elektrospotrebiče – EKOBOX.

 

  • Sem pri návšteve obecného úradu môžete vhodiť drobné batérie (tužkové, štvorcové, ploché a pod.) a malé elektrospotrebiče ako napr. telefóny, mobilné telefóny, hračky, herné konzoly, prehrávače, ovládače, nabíjačky, adaptéry, počítačové komponenty, fotoaparáty, videokamery a pod. Limitujúci je otvor na kontajneri 27x28 cm.
  • Nepatria sem osvetľovacie zariadenia, žiarivky, výbojky, cd a dvd nosiče, obrazovky, komunálne odpady a pod. Obci Ekobox bezplatne vypožičala spoločnosť ASEKOL.
  •  

Ekobox - kontejner na batérie a drobné elektrospotrebiče Ekobox - kontajner na elektroodpad


 


 

ŠTIEPKUJTE S NAMI

Obecný úrad požičiava obyvateľom obce na požiadanie prenosný štiepkovač.

 

Podmienky výpožičky:

 

- cena: 1 EUR/deň

- šetrné zaobchádzanie

- je potrebné sa vopred nahlásiť u p. Viery Ihnatovej, t.č. 6304326 alebo 6304327

 

Vlastnosti štiepkovača:

 

- napájanie na 230 V

- hrúbka drevnej hmoty maximálne 30 mm

 

Prenosný štiepkovač Prenosný štiepkovač


 

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV DO DOMÁCNOSTÍ

Vážení občania, ako sme Vás už i cestou Baločana informovali, obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu SR vo výške 60 790,50 EUR na zakúpenie 900 ks kompostérov na podporu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu priamo v domácnostiach.

Kompostér si môže prevziať každá domácnosť bezplatne formou výpožičky. Postup je nasledovný:

  • Kompostéry sa odovzdávajú na obecnom úrade počas úradných hodín.
  • Zástupca domácnosti (plnoletá osoba) s trvalým pobytom v danom dome podpíše na obecnom úrade zmluvu o výpožičky, preberací protokol a čestné vyhlásenie o kompostovaní v domácnosti (prízemie – p. Kupcová alebo p. Auxtová)
  • Kompostéry budú odovzdávané aj tým, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt (chalupári), ale sa  v obci pravidelne zdržujú, vedia zabezpečiť starostlivosť o kompostér. Požiadať však musí vlastník nehnuteľnosti.
  • Na základe preberacieho protokolu prevezme kompostér, návod na montáž a brožúru s informáciami o kompostovaní.

     Kompostér váži 22 kg, je potrebné si ho odviezť domov vlastným autom.

     Objem kompostéra je 620 L a je určený do záhrad s rozlohou cca 800 m2.

     Podrobnosti o spôsobe užívania budú uvedené v brožúrke, ktorú každý dostane. Podmienky poskytnutia budú uvedené na preberacom protokole a zmluve o výpožičke. Keďže kompostéry boli zakúpené s podporou štátu, zostávajú v majetku obce a budú poskytnuté formou výpožičky na dobu neurčitú a každý sa musí o kompostér starať, nesmie ho dať ani predať inej osobe.

    Veríme, že vám kompostéry budú dobre slúžiť pri zhodnocovaní bioodpadu zo záhrad, domácností a budú vyrábať kvalitný kompost pre ďalšie použitie.

 

kompostér - obrázok skutočného kompostéra         kompostér - obrázok


 

dnes je: 30.4.2017

meniny má: Anastázia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

30.4.2017
Úvodná stránka