Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

Plagát 410. výrčie obce a SNP 2017.jpg  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

  

Upútavky na oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

     Ing. František Budovec starosta obce Čierny Balog podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a tridsiate druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 24. augusta 2017 (t.j. vo štvrtok) o 16.15 h v zasadacej miestnosti obecného úradu. Bližšie informácie o programe rokovania nájdete v priloženej pozvánke a na podstránke obecné zastupiteľstvo - ...viac...

Zverejnené 16.8.2017


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - zámena pozemku

  
ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
 zámena pozemku
    
Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona na zámenu častí pozemku, parc. KN  - C č. 3545 zastavané plochy za časť pozemku, parc. KN – C č. 1069 záhrada.
...viac...

Zverejnené 3.8.2017


 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia DOVOLENKA

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia Čierny Balog upozorňuje pacientov, že v termíne od 31.7.2017 do 4.8.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia Beňuš. 
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené z ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Kultúra a šport

26.8.2017   11:00

Plagát 410. výrčie obce a SNP 2017.jpg

Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina Čierny Balog

Oslavy 73.výročia SNP a 410.výročia prvej písomnej zmienky o obci Čierny Balog, Balocký bačovský deň

JUDr. Jozef Vránsky ERIK, obec Čierny Balog

26.augusta 2017 si spoločne pripomenieme 73.výročie Slovenského národného povstania a to aj ukážkou ...


 

1.9. - 2.9.2017   13:00

handlovacka_knh (1).png

Kultúrny dom Čierny Balog

Krojová handľovačka na Handľoch

Nadšenci pre folklór a dobré veci

Príďte, uvidíte, predáte, nakúpite, oko a ucho potešíte, vypijete, zatancujete - POHANDĽUJETE


 

9.9.2017   14:00

KOMOV Heligonkári.jpg

Pohostinstvo MAJA - Čierny Balog, Komov

Heligonkári

Pohostinstvo MAJA

Pozývame na posedenie pri heligonke ... v sobotu 9.9.2017


 

Kultúra a šport

20.8. - 28.10.2017   0:00

Tatran dorast rozpis.jpg

Ihrisko TJ Tatran Čierny Balog - Jánošovka

Rozpis futbalových zápasov

TJ Tatran Čierny Balog

Podrobný rozpis zápasov TJ Tatran Čierny Balog - dorast


 

20.8. - 28.10.2017   0:00

Tatran muži B.jpg

Ihrisko TJ Tatran Čierny Balog - Jánošovka

Rozpis futbalových zápasov

TJ Tatran Čierny Balog

Podrobný rozpis zápasov - muži B


 

9.9.2017   10:00

BP 2017.jpg

Zraz pri Obecnom úrade Čierny Balog

Bežím pomáhať 2017

Neformálne združenie Pomôžme pomáhať

Pozývame Vás na ďalší ročník športovo-charitatívnej akcie ...


 

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.8.2017
Úvodná stránka