Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

KNB 2017.jpg


                                                                                                                                                                                                                                       


 

Upútavky na oznamy

MUDr. Ťažká - DOVOLENKA

MUDr. Ťažká - detská ambulancia Čierny Balog upozorňuje, že v piatok 23.6.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Mlynarčíková - Detská ambulancia Brezno - Mazorník. 
viac...

Zverejnené 22.6.2017


 

Voľné pracovné miesta - Základná škola Jánošovka Čierny Balog

 
Základná škola,  Jánošovka,  Školská 511/2, 976 52  Čierny Balog  informuje  o voľnom  pracovných  miestach  na nasledovné    pozície:
 
  Pracovná pozícia :             Školský   špeciálny pedagóg
  Úväzok:                                  50 %
  Dátum nástupu:                    1.9.2017
  Doba zamestnania:               doba určitá
 
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 3 ...viac...

Zverejnené 15.6.2017


 

Zverejnenie zámeru obce - prenájom nebytových priestorov v budove Dom služieb

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
- prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb v Čiernom Balogu
 
 
Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Domu služieb v Čiernom Balogu, Hlavná 197/19 vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                      
...viac...

Zverejnené 8.6.2017


 

Rozpis výmeny papiera

Rozpis výmeny papiera dňa 27. 6. 2017
 
15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota
15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota
15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu
16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota
16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    
17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko
 
Rozpis výmeny papiera dňa 28. 6. 2017
 
15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odboč ...viac...

Zverejnené 6.6.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené z ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Výberové konania na funkciu riaditeľky materskej školy Č. Balog a na funkciu riaditeľky materskej školy Č. Balog - Dobroč s nástupom od 1. júla 2017

     Obec Čierny Balog v zastúpení Ing. Františkom Budovcom, starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v ý b e r o v é     k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa 
Materskej školy Č ...viac...

Zverejnené 23.5.2017


 

Kultúra a šport

8.7.2017   10:30

Den_stromu_2017_K5.jpg

Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina Čierny Balog

Deň stromu 2017

LESY SR š.p.

Pozývame vás na XVI. ročník Dňa stromu - sviatok vštkých, ktorí majú radi les ....


 

Kultúra a šport

28.6.2017   13:00

KNB 2017.jpg

Vydrovská dolina

Káčer na bicykli 2017

Nadácia TA3

Majte dušu na správnom mieste ...

Priamo v našej obci 28.júna 2017 (streda) o 12.30 h Lesníck ...


 

dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.6.2017
Úvodná stránka