Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 


 

                   

               Dotazníkový prieskum - odkaz na podstránku

 

Obyvatelia obce, podnikatelia a organizácie v obci

PRISPEJTE K ROZVOJU OBCE A REGIÓNU MURÁNSKA PLANINA-ČIERNY HRON

SVOJIM NÁZOROM A VYPLŇTE DOTAZNÍK do 20.8.2015

 

Banner - Tourbus 2015 - odkaz na informácie o Tourbuse


 

Obrazok J.D. MatejovieVEREJNÁ ZBIERKA

na vybudovanie pamätníka

JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE

 

 


 

KARTA HOREHRONCA - kúpite aj na obecnom úrade

     Klaster Horehronie - združenie cestovného ruchu prináša pre všetkých obyvateľov s trvalým bydliskom v okresoch Brezno, Banská Bystrica a Zvolen jedinečnú zľavovú kartu!

Karta Horehronca - obrázok s odkazom
    

Iba za 3 eurá získate viac ako 50 jedinečných zliav od 5% do 50% v celom regióne Horehronie na 1 rok!

Predajné miesta nájdete:

  • Obecné úrady členských obcí Klastra Horehronie: Braväcovo, Bystrá, Čierny Balog, Jarabá, Horná Lehota, Mýto pod Ďumbierom - infocentrum, Osrblie
  • Infocentrum Ďumbier - Mýto pod Ďumbierom 54
  • TIK Brezno - Nám. gen. M. R . Štefánika 3
  • Relax centrum pri soľnej jaskyni - Krčulova 13, Brezno

     


 

Upútavky na oznamy

  1 /   Vážení občania, S lo venská pošta, občianske združenie Vydra, Správa chránenej krajinnej oblasti Poľana a obec Čierny Balog Vás pozývajú ... ...

 
Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ... ...

 
     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku o ... ...

 
     Na základe podnetov občanov z Mesta Hriňová a z Mesta Detva, Správa CHKO-BR Poľana upozorňuje na výskyt medveďov hnedých v blízkosti sídiel a z ... ...

 
Obec Čierny Balog získala nenávratný finannčý príspevok z Operačného programu Životné prostredie na rekonštrukciu kotolne v budove Materskej školy Či ... ...

 
OBEC ČIERNY BALOG v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e ... ...

 


3552549

10.10.2015
Úvodná stránka